• Image of Puķes. Vietā.

„Puķes. Vietā.” ir Lara Krēsliņa otrā dzejas grāmata latviešu valodā. Šie dzejoļi ir rakstīti jūtu uzplūdumā un daļējā murgošanā no 2013. gada līdz 2014. gadam. Tie ir par mīlestību un saistītiem jucekļiem un par skaistumu kas apkampj šo procesu. Grāmata ir 4.125" x 6.5" liela, ar 64. lappusēm un cietiem vākiem kurus noformējis Mark Owen (http://www.lifeofthemind.net/).

Dzejas struktūra ir līdzīga Krēsliņa pirmai grāmatai „ Cik es atceros. Vai punktiņi”, kura izdota un drukāta Latvijā 2013. gadā (metiens - 100 grāmatas). „Puķes. Vietā” ir drukāta tikai 200 eksemplāros. Projektu atbalstīja Amerikas Latviešu Apvienības kultūras fonds ar piešķirto dotāciju.

Grāmatas būs pieejamas pasūtīšanai internetā 2015. gada martā.

Ja ir interese, varu arī sagādāt grāmatas tulkojumu angļu valodā, kaut gan daži dzejoļi tulkotā versija, manuprāt, ir zaudējuši īpašu latviešu valodai piemītošo garšu.

Variet projektu atbalstīt vai neatbalstīt, zinu ka jūs tikuntā esat jauka persona.

---

Puķes. Vietā, is the second book of poetry in Latvian by Laris Kreslins. These poems were written in fits and starts and occasional delirium between 2013 and 2014. They are about love and the messes/beauty that surrounds the process. The book is a 4.125 x 6.5" 64 page hard cover designed by Mark Owens.

The poetic structure is similar to Kreslins' first book Cik es atceros. Vai punktiņi, which was published and distributed in Latvia in 2013 (edition of 100). Puķes. Vietā will be printed in an edition of 200. The project has been supported by a grant from the American Latvian Cultural Fund.

The books will be available for shipping in March 2015.

If interested, we can supply an english translation of the work, however, the translated versions seem to be missing some of the poetic nuances of the Latvian language.

Thanks for your support. If you decided to support this project or not, you are a nice person either way.